Online Tartalomjegyzék
FEJEZET SZÁM
FEJEZET CÍM
OLDAL ELÉRÉSE
I.
Az I. Világháború és az Osztrák-Magyaar Monarchia felbomlása
1.
A háború kirobbanása
Részletek az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbiához intézett jegyzékéből (Olvasmány)
2.
A helyi háború helyett európai háború kibontakozása
3.
A stratégia és a haditechnika kérdései
4.
A háború lefolyása
5.
Az erőegyensúly korától a totális háborúig
6.
A háborús összeomlás és következményei
7.
Az őszirózsás forradalom
8.
A nemzetközi viszonyok és a magyar társadalom válsága
9.
A proletárdiktatúra Magyarországon
II.
A háború egyég frontjai és a békekötés
10.
A világháború egyéb frontjai Európában és a világ más részein
11.
A háború világméretűvé válik
12.

A központi hatalmak veresége

13.
A békeszerződés megkötése
14.
A világ új rendje
15.
A világ forrongása
III.
A világ útja az újabb háború felé és annak lefolyása
16.
Az újra rendeződő világ
17.
A világgazdasági válság
18.
A világ ellenséges táborokra szakad
19.
A háború kirobbanásának feltételei kialakulnak
20.
A háború megindulása és kiterjedése
21.
A világor új háború pusztítja
A háború gazdasági és technikai kérdései (Olvasmány)
22.
A háború lefolyása I.
23.
A háború lefolyása II.
24.
A háború befejezése I.
25.
A háború befejezése II.
IV.
A trianoni Magyarország
26.
Az ellenforradalom hatalomra jutása
Nagybányai Horthy Miklós (Olvasmány)
27.
A megcsonkított ország stabilizációja
28.
A politikai konszolidáció
29.
Bethlen István gróf miniszterelnöksége
30.
Magyarország gazdasági élete és társadalma a húszas években
31.
Művelődés és szellemi élet a húszas években
Irodalom, művészetek és tudományok (Olvasmány)
32.
A külpolitikai helyzet alakulása
33.
A világgazdasági válság hatása
34.
A válság politikai és társadalmi következményei

35.

A harmicas évek változásai
36.
A területi revíziók útján
37.
A területi revízió előzményei
38.
A revizionizmus sikerei
39.
Teleki Pál nagy kísérlete
Teleki Pál politikai végrendelete (Olvasmány)
V.
Magyarország az újabb pusztító háborúban
40.
Magyarország az újabb világháborúban
41.
Fordulat a háború menetében
42.
Magyarország német megszállása
43.
A nyilas rémuralom
44.
A magyar társadalom és a háború
Magyarország veszteségei emberi életekben (Olvasmány)