Online Tartalomjegyzék
FEJEZET SZÁM
FEJEZET CÍM
OLDAL ELÉRÉSE
1.
Bevezető
1.1.
Számítógépek
1.2.
A ZX Spectrum rendszerelemei
1.2.1.
A ZX Spectrum központi egysége, a Z80A
A Z80A KIVEZETÉSEI
Z80A CIKLUSOK
A Z80 UTASÍTÁSKÉSZLETE
A Z80 REGISZTEREI, VEREMKEZELÉS
AZ ÁLLAPOTREGISZTER
CÍMZÉSI MÓDOK
A Z80 UTASÍTÁSAI
A Z80 MEGSZAKÍTÁSRENDSZERE
1.2.2.
A Spectrum ULA
A Spectrum ULA szerkezete
Az ULA portkezelése kimenetként
Az ULA portkezelése bemenetként
1.2.3.
Tároló áramkörök
A 4116-os dinamikus RAM
A Sinclair ROM integrált áramköre
1.2.4.
A ZX Spectrum videoáramköre
A videojel
Az LM1889-es video-IC
Egyéb kapcsolások a videoáramkörben
1.2.5.
A ZX Spectrum alapáramköre
A Z80A hozzáférése a 4116-os IC-khez
A Z80A--ULA--video együttműködés
Különleges ULA jelkombinációk
1.2.6.
A 48K-s gépek felső 32K tárának használata
1.2.7.
A hangszóró és a kazettás magnetofon áramköre
1.2.8.
A tápfeszültségek áramkörei
A +5 V-os tápfeszültség előállítása
A +12 V-os tápfeszültség előállítása
A -5 V-os tápfeszültség előállítása
1.3.
A rendszerkivezetések
1.4.
A ZX Printer
1.5.
További perifériális egységek illesztése
2.
A ZX Spectrum gépi kódú programozása
2.1.
A Z80 Assembler Használata
2.2.
Assembler fordítók a ZX Spectrumhoz
2.3.
Programozás gépi kódban és Z80 Assembler-ben
2.3.1.
Programpélda: egy assembler nyelvű rajzolóprogram
2.3.2.
Képernyőgrafika
2.3.3.
A háttérszín (BORDER) kezelése
2.3.4.
A kazettás magnetofon programozása
2.3.5.
A hangszóró programozása
2.3.6.
Billentyűzetprogramozás
2.3.7.
A ZX Printer programozása
2.3.8.
A rendszerkivezetések programozása
2.4.
Röviden a Spectrum ROM-ról
Néhány hasznos ROM rutin
Néhány hasznos rendszerváltozó
A. Függelék
A Z80 mikroprocesszor utasításkészlete ábácésorrendben
A.1.
Az utasításnevek angol jelentése
A.2.
Az utasítások és kódjaik ábécérendben
B. Függelék
A Z80 mikroporcesszor utasításkészlete számsorrendben
B.1.
Egybájtos utasítások készlete az i8080 assembler megfelelőivel
B.2.
Kétbájtos Z80 utasítások 203-as belépési kóddal
B.3.
Kétbájtos Z80 utasítások 237-es belépési kóddal
B.4.
Kétbájtos Z80 utasítások 221-es és 253-as belépési kódokkal
B.5.
Három utasításkóddal rendelkező Z80 műveletek
C. Függelék
A 0 és 255 közötti bináris számok lehetséges jelentései a Z80 mikroprocesszor számára
D. Függelék
A ZX Spectrum karakterek grafikus képének kezdőcíme a ROM-ban
E. Függelék
Hexadecimális összeadótáblázat
F. Függelék
A ZX Spectrum alkotóelemei
F.1.
A ZX Spectrum fontosabb alkatrészei
F.2.
A ZX Spectrum jelentősebb integrált áramköreinek fontosabb paraméterei
G. Függelék
Korrekciós értékek DAA után
Felhasznált és ajánlott irodalom